LG 50.545 CLP / HİBRİD AYÇİÇEĞİ TOHUMU

-LG 50.545 CLP, yüksek verimi ve yüksek yağ oranı ile üreticilerimizin beğenisini kazanacak çeşittir.
-ClearFieldPlus Teknolojisine uygun hibrid ayçiçeği çeşididir.
-Köse (Mildiyö) hastalığına yüksek seviyede tole ranslıdır.
-Verem otuna (Orobanche Spp.) yüksek seviyede toleranslıdır.
-İlaçlama sonrası, bitkide sararma, gelişmede yavaşlama gibi olumsuz belirtiler görülmez.
-Orta Erkencidir.
-Sağlam gövdelidir.
-Kurağa yüksek derecede toleranslıdır.
-Büyük tablalı ve ortasına kadar dane doldurulabilir.
-Hektolitre ağırlığı, dane verimi ve yağ oranı yüksektir.
-Güneş yanıklığı ve kuş zararını önleyebilecek şekilde tablası eğiktir.
-Toprak seçiciliği yoktur, uyum kabiliyeti yüksektir.
-Topraktan çıkışı ve sürme gücü yüksek, gelişimi hızlıdır.
-Tavsiye edilen ekim mesafeleri için bölge teknik danışmanları ve yetkili satıcılarımızdan bilgi almanızı tavsiye ederiz.
-Intervix Plus atıldığında minimum sararma ve daha iyi ot kontrolü sağlanarak bitkideki verim ve yağ oranı potansiyeli olumlu yönde artar.