LG 50.514 / HİBRİD AYÇİÇEĞİ TOHUMU

-Yağ oranı çok yüksektir. Bu özelliğinden dolayı yağ işletmeleri tarafından tercih edilmektedir.
-Çok yüksek verim potansiyeline sahiptir.
-Orobanş otunun (Orobanche spp.) bilinen ırklarına (A-G) yüksek seviyede toleranslıdır.
-Köse (Mildiyö) hastalığına yüksek seviyede toleranslıdır.
-Kurağa karşı yüksek toleranslıdır.
-Orta boylu, sağlam gövdelidir.
-Orta erkenci bir çeşittir.
-Hektolitre ağılığı yüksek olması nedeniyle römorktaki ağırlığı fazladır.
-Tablasının ortasına kadar dane doldurma özelliğine sahiptir.
-Tablasının tam eğik olması güneş yanıklığı ve kuş zararına karşı avantaj sağlamaktadır.
-Toprak seçiciliği yoktur, uyum kabiliyeti yüksektir.
-Ekim mesafeleri ve diğer teknik konularda bölge teknik danışmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz.