LG 50.505 / HİBRİD AYÇİÇEĞİ TOHUMU

 

-Orobanş otunun (Orobanche spp.) bilinen ırklarına (A-G) ve yeni görülen ırklarına (>G) yüksek toleranslıdır. 
-Bilinen ve yeni ırklara yüksek toleransı sayesinde orobanş otu problemi olan her yerde rahatlıkla ekilebilir.
-Köse (Mildiyö) hastalığına yüksek seviyede toleranslıdır.
-Çok yüksek verim potansiyeline sahiptir.
-Hektolitre ağılığı yüksek olması nedeniyle römorktaki ağırlığı fazladır.
-Yağ oranı yüksektir. Bu özelliğinden dolayı yağ işletmeleri tarafından tercih edilmektedir.
-Orta boylu, sağlam gövdelidir.
-Orta erkenci bir çeşittir.
-Kuraklığa yüksek seviyede toleranslıdır.
-Ortasına kadar dane doldurabilen büyük tabla yapısına sahiptir.
-Tablasının tam eğik olması güneş yanıklığı ve kuş zararına karşı avantaj sağlamaktadır.
-Toprak seçiciliği yoktur, uyum kabiliyeti yüksektir.
-Ekim mesafeleri ve diğer teknik konularda bölge teknik danışmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz.