LG 30.500 ERKENCİ / HİBRİD MISIR TOHUMU

 

-FAO 500-550 olum grubunda olup erkenci bir çeşittir.
-Dane ve koçan rengi kırmızıdır.
-Hızlı bir nem atma özelliği vardır. Bu özelliğinden dolayı çabuk hasada gelir.
-Toprak seçiciliği yoktur. Her türlü toprağa ekimi yapılabilir.
-Hektolitre ağırlığı yüksektir. Bir römörku ağır çeker.
-Sağlam gövdeli olmasından dolayı yatma yıkılma yapmaz ve aynı zamanda koçan dökmez.
-Aynı FAO grubu içerisindeki rakiplerine göre daha yüksek verim verme potansiyeline sahiptir.
-Su stresine karşı toleranslıdır. Bu özelliğinden dolayı susuz koşullara dayanımı çok yüksektir.
-Bitki yapısı uniform ve aynı zamanda koçanı aşağıda bağlar. Bundan dolayı biçerdöverciler kolay biçim yapabilir.
-Bitkideki koçanların sömeği ince, daneler daha uzundur.
-LG 30.500, Yüksek verim ve erken hasada gelmesi sebebiyle, üreticiler tarafından beğeniyle kullanılmaktadır.
-Topraktan çıkışı ve sürme gücü yüksektir, bu özelliğinden dolayı bitki gelişimi hızlı olmaktadır.
-Tavsiye edilen ekim mesafesi hakkında bilgi almak için bölge temsilcilerimize danışabilirsiniz.