LG 5582 / HİBRİD AYÇİÇEĞİ TOHUMU

 

-Verimi ve yağ oranı yüksek bir hibrid ayçiçeği çeşididir.
-Orobanş otunun (Orobanche spp.) bilinen ırklarına (A-G) yüksek toleranslıdır.
-Köse (Mildiyö) hastalığına toleranslıdır.
-Kurağa karşı yüksek toleranslıdır.
-Orta boylu sağlam gövdelidir.
-Orta erkenci bir çeşittir.
-Hektolitre ağılığı çok yüksek olması nedeniyle römorktaki ağırlığı fazladır.
-Tablasının tam eğik olması güneş yanıklığı ve kuş zararına karşı avantaj sağlamaktadır.
-Toprak seçiciliği yoktur, uyum kabiliyeti yüksektir.
-Ekim mesafeleri ve diğer teknik konularda bölge teknik danışmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz.