LG 5485 / HİBRİD AYÇİÇEĞİ TOHUMU

 

-Çok yüksek verimlidir.
-Erkenci bir çeşittir.
-Orobanş otunun (Orobanche spp.) bilinen ırklarına (A-G) yüksek seviyede toleranslıdır.
-Köse (Mildiyö) hastalığına toleranslıdır.
-Hektolitre ağırlığı ve yağ oranı yüksektir. Bu özelliğinden dolayı yağ işletmeleri tarafından tercih edilmektedir.
-Güçlü kök sistemi sayesinde kuraklığa toleransı yüksektir.
-Orta boylu ve sağlam gövdelidir.
-Tablasının tam eğik olması güneş yanıklığı ve kuş zararına karşı avantaj sağlamaktadır.
-Toprak seçiciliği yoktur, uyum kabiliyeti yüksektir.
-Topraktan çıkışı ve sürme gücü yüksek, gelişimi hızlıdır.
-Ekim mesafeleri ve diğer teknik konularda bölge teknik danışmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz.